Logo
Hovedsiden Behandling Kampanjer Personalet Produkter Bilder
Inngang    Lillepote    Anne Jorid og hund    Anne Jorid og katt

ID-merking

Mikrochips

En liten databrikke settes inn under huden på dyret med en sprøyte. Den er forhåndsprogrammert med et nummer som følger dyret resten av livet. Veterinæren injiserer kapselen under huden på venstre side av halsen. Denne kan så leses av med en spesiell skanner. Data om dyr, eiers telefonnummer og adresse lagres i en nasjonal database. ID-merking med mikrochip er ikke smertefullt, og kan sammenlignes med å få en vaksine. Dette er en god forsikring dersom kjæledyret ditt skulle komme bort!

Avlesere finnes på tollstasjoner, politi og lensmannskontorer og hos veterinærer.
Det er et absolutt krav om ID-merking ved utenlandsreise, de fleste forsikringer, HD/AA røntgen og utstilling.
Se for øvrig linken: Dyreidentitet
Her kan du søke på ditt kjæledyrs nummer.

Vi anbefaler ID-merking av alle dyr.

Mikrochip-merking er en varig og sikker merkemetode og påfører ikke dyret smerte og metoden kan brukes kort tid etter fødsel. Det er umulig å forfalske en mikrochip. I fremtiden kan det bli mulig å lagre helseinformasjon i mikrochipene.

Umerkede katter/ hunder blir i verste fall avlivet dersom ikke eieren kan lokaliseres. For de fleste eiere betyr det mye å få rede på dyrets skjebne. Det er tross alt bedre å vite at katten/hunden er død enn å leve i det uvisse.